Brak produktów w koszyku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

   DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Fitomento”), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) 
 2. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu Fitomento.
 3. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fitomento Sp. z o.o. przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitomento.com

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:
 • Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy)oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 • Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
 • Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH RZETWARZANYCH PRZEZ FITOMENTO 

 • Podanie danych przy rejestracji w portalu jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto w Fitomento.com i korzystać z opcji zakupów po rejestracji. 
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fitomento

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

2. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Uzytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 

3.Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Fitomento korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Fitomento. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 2. Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.

PLIKI COOKIES

 1. Portal Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Serwisu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.
 2. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 3. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy oraz do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności. Dowiedz się, jak Google używa danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 4. Stosowane na stronach Fitomento pliki cookies wykorzystywane są w celu:

–  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności

–  optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;

–  mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785)