Sugestie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Fitomento Sp. z o.o. (dalej ‘Fitomento’) gwarantuje Użytkownikom Portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Fitomento oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z infrastrukturą techniczną Fitomento, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika
 4. Dane użytkowników Fitomento wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Fitomento, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 5.  Fitomento zastrzega, że:

5.1.używa mechanizmu cookies,

5.2.podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Fitomento,

5.3. w serwisie Fitomento używane są pliki cookies Google, by móc świadczyć usługi Użytkownikom, personalizować reklamy i analizować ruch. Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Serwisu są udostępniane Google.

Stosowane na stronach Fitomento pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
 • optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

7. Fitomento oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Fitomento, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.  Fitomento wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

8. Fitomento gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu.

9. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Fitomento zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

10. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w przypadku, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

10.1.po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

10.2.w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu  aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

             11.  Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.

 

DANE OSOBOWE

 1. W momencie akceptacji Regulaminu dostępnego pod adresem: https://www.fitomento.com/regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Fitomento, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu Fitomento.
 4. Fitomento ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Fitomento może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont, na przykład poprzez wysłąnie wiadomości na adres e-mail .
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 7. W przypadku powzięcia przez Fitomento wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Fitomento (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

7.1.wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;

7.2.skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;

7.3.zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;

7.4.zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;

7.5.bezpowrotnego usunięcia Konta.

8. Fitomento zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Fitomento zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Fitomento zastrzega, że w przypadku zgłaszania Fitomento problemów związanych z korzystaniem z Portalu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Fitomento do przechowywania kopii takiej korespondencji.

10. Fitomento korzysta z funkcji Adwords, w tym z remarketingu.

11. Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

12. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

13. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Uzytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 

14. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 

 

 

PLIKI COOKIES

 1. Portal Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Serwisu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fitomento.
 3. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika.  Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy.
 6. Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
 7. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na stronie Ustawienia reklam (Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info).

 

FITOMENTO Sp. z o.o.

kONTAKT

Znajdź nas