Sugestie

Budowa mięśni brzucha. Mięśnie brzucha, czyli skąd ten kaloryfer na brzuchu?

Utworzony 16 Paź 2014  / Dział: Motywacja, inne
Budowanie masy mięśniowej składającej się na tzw. sześciopak nie jest jedynie marzeniem mężczyzn. Uzyskanie pięknie wyrzeźbionego brzucha jest również celem kobiecych treningów. Jedni i drudzy próbują rozwijać to samo, czyli mięśnie brzucha. Zanim ćwiczenia na tę partię mięśni włączysz do swojego planu treningowego, dowiedz się, co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem. Warto się przekonać, ponieważ mięśnie brzucha gwarantują nie tylko proporcjonalną sylwetkę.

budowa mięśni brzucha, mięśnie brzucha, kaloryfer na brzuchu

Budowa mięśni brzucha. Fot. Fotolia

Mięśnie brzucha - skąd ten kaloryfer na brzuchu? Budowa mięśni brzucha. Asymetria.

Mięśnie brzucha (łac. musculi abdominis) umiejscowione są pomiędzy miednicą a klatką piersiową. Stanowią istotny element układu mięśniowego człowieka, ponieważ pełnią funkcje ruchowe oraz ochronne (osłaniają narządy wewnętrzne zlokalizowane w brzuchu). Na ten ważny dla naszego organizmu pas mięśni wokół kręgosłupa składa się sześć następujących mięśni:

1)      mięsień prosty brzucha

2)     mięsień skośny zewnętrzny brzucha

3)      mięsień skośny wewnętrzny brzucha

4)      mięsień poprzeczny brzucha

5)      mięsień czworoboczny lędźwi

6)      mięsień piramidowy

 

Przeczytaj też:

Trening mięśni brzucha na drażku. Zalety i przykłady ćwiczeń.

Skuteczne ćwiczenia na mięśnie brzucha - przykłady.

zdrowe przekąski sklep

 

Budowa mięśni brzucha

Mięsień prosty brzucha. Asymetria mięśni brzucha.

(łac. musculus rectus abdominis) znajduje się na przedniej ścianie brzucha. To najbardziej zewnętrznie umiejscowiony mięsień, którego przyczepami początkowymi są chrząstki żeber V-VII, wyrostek mieczykowaty mostka oraz więzadło żebrowo-mieczykowe, końcowymi natomiast spojenie łonowe i grzebień łonowy kości miedniczej. 

Mięsień prosty rozciąga się więc od mostka aż do spojenia łonowegoDzieli się on na osiem segmentów: sześć górnych oraz dwa dolne (nieco wydłużone). Poszczególne elementy prostych mięśni brzucha tworzą to, co potocznie określane jest mianem „sześciopaku”. Choć jest ich aż osiem pisze się i mówi właśnie o „sześciopaku”, ponieważ jedynie u części osób dolny odcinek mięśnia prostego brzucha (zbudowany z dwóch segmentów) jest na tyle uwydatniony, aby ukształtował się „ośmiopak”.

 

Niesymetryczność mięśni brzucha

Warto przy tym podkreślić, że u niektórych ćwiczących może pojawić się „ośmiopak”, a u innych niesymetryczne ułożenie poszczególnych segmentów tworzących mięsień prosty brzucha. Asymetria w budowie tych mięśni wynika z genetycznych uwarunkowań i nie poddaje się korekcji.

Bez względu na niesymetryczność czy też jej brak, ten mięśniowy obszar odpowiedzialny jest za realizowanie wielu funkcji. Należą do nich: zginanie tułowia, obniżanie klatki piersiowej do miednicy (funkcja wydechowa), stabilizacja postawy ciała, obniżanie żeber oraz wzmocnienie tłoczni brzusznej (u kobiet, podczas porodu).

 

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha 

(łac. musculus obliquus extemus abdominis) zlokalizowany jest na przedniej i bocznej ścianie brzucha oraz na dole klatki piersiowej. Miejscem jego przyczepu początkowego jest powierzchnia zewnętrzna V-XII żebra, zaś przyczepu końcowego grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe oraz kresa biała. Jest to mięsień w kształcie spłaszczonego czworokąta. Odpowiada za zginanie, pochylanie, skręcanie i obracanie tułowia. Do jego funkcji należą ponadto ruchy miednicy (unoszenie) oraz pełnienie roli mięśnia wydechowego (skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi).

Przeczytaj też: Mięśnie brzucha - dlaczego powinieneś je ćwiczyć?

 

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

Kolejnym mięśniem budującym nasz brzuch jest mięsień skośny wewnętrzny (łac. musculus obliquus internus abdominis). Jest on niemal całkowicie ukryty pod mięśniem skośnym zewnętrznym. Wyglądem przypomina ten mięsień, ale charakteryzuje go odmienny przebieg włókien. Rozciąga się on od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej. Mięsień ten współpracuje z mięśniem skośnym zewnętrznym tej samej strony, co powoduje boczne zgięcie tułowia. Poza tym do jego czynności należy: jednostronne obracanie i zginanie tułowia w tę samą stronę, regulowanie wydechu (poprzez obustronne zginanie tułowia do przodu) oraz obniżanie żeber.

 

Mięsień poprzeczny brzucha

Najgłębiej w jamie brzusznej położony jest mięsień poprzeczny brzucha (łac. musculus transversus abdominis). Przykrywa go mięsień skośny wewnętrzny. Przyczepy początkowe tego mięśnia to powięź wewnętrzna VII-XII żebra i powięź piersiowo-lędźwiowa, końcowe z kolei to powięź piersiowo-grzbietowa i kresa biała. Podobnie jak wszystkie opisane powyżej mięśnie i ten wypełnia wiele funkcji. Jedną z nich jest zbliżanie żeber do płaszczyzny pośrodkowej. Kolejną – zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Należy on ponadto do mięśni wydechowych, ponieważ zwęża klatkę piersiową.

 

Mięsień czworoboczny brzucha

Na tylnej części brzucha znajdziemy mięsień czworoboczny (łac. musculus quadratus lumborum). Jest on położony po obu stronach kręgosłupa lędźwiowego. Złożony jest z dwóch warstw: warstwy powierzchownej (rozpoczynającej się na wyrostkach żebrowych i kończącej się na dolnym brzegu XII żebra oraz trzonie dwunastego kręgu piersiowego) oraz warstwy tylnej (przyczepiającej się do wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego i więzadła biodrowo-lędźwiowego i zakończonej na wyrostkach żebrowych czwartego-pierwszego kręgu lędźwiowego oraz na brzegu XII żebra). Jego rolą są ruchu żeber (obniżanie) oraz zginanie tułowia.

 

Mięsień piramidowy brzucha

Tę wyliczankę mięśni brzucha kończy mięsień piramidowy (łac. musculus pyramidalis). To niewielki i płaski mięsień napinający kresę białą. Jest mięśniem szczątkowym przypominającym trójkąt. Rozpoczyna się na spojeniu łonowym i kości łonowej, przed mięśniem prostym brzucha. Leży w przedniej i dolnej części brzucha, po obu stronach linii pośrodkowej.

Im większy zasób wiedzy z zakresu anatomii, tym trening może być bardziej przemyślany, a w konsekwencji również efektywniejszy. Aby takim się stał warto uzupełnić tę wiedzę o jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy, że nie uzyskamy rezultatu w postaci „sześciopaka”, jeżeli poziom tłuszczu w organizmie będzie zbyt wysoki. Warstwa tłuszczu nie powinna przekraczać 12%. W przeciwnym razie mięśnie pozostaną ukryte, niezależnie od wysiłku włożonego w ćwiczenia.

Przeczytaj też: 

Trening mięśni brzucha na drażku. Zalety i przykłady ćwiczeń.

Skuteczne ćwiczenia na mięśnie brzucha - przykłady.

zdrowe przekąski sklep

 
 
Dodaj do ulubionych

FITOMENTO Sp. z o.o.

KONTAKT

Znajdź nas